Ana sayfa E İNSAN TÜRK KÜRT BARIŞ ve EMPERYALİZM

TÜRK KÜRT BARIŞ ve EMPERYALİZM

146
PAYLAŞ

Barış mı dediler? Ne barışı?

Biz zaten küs değiliz ki kimseye? Durduk yerde neden Barışalım.? Yoksa savaş mı demek istiyorlar,? Sizin barışınızı istemiyoruz. Savaşan sizlersiniz, Sizi otuz yıldır savaştıranlar ve siz. Efendileriniz için sizler savaştınız, Sizler barışın. Halk zaten barış içinde. Akraba olmuş, Kayın olmuş, Enişte olmuş. iş ortağı, amca teyze olmuş can olmuş Yoldaş olmuş dost olmuş. Hem de ülkenin her yerinde Birbirlerine aşık olmuşlar Parklarda kol kola dolaşmışlar. Banklarda sarılmışlar Bunların dışında, Biz sizi, Kurgulayan, Kuran Kurumsallaştıran, Kurşunlandıran, Kuklalaştıran Kudurtup kollayan Kurtaran Kullanan Aynı eller biz biliyoruz, Kullanıp, Kurutup Bölgenin üzerine oturan da onlar olacak siz değil.

Efendim “Türkler ve Kürtler kendi öz kimlikleriyle, kültürleriyle birlikte barış içinde kardeşce yaşamalıymış neden korkuluyormuş Avrupa’da bir ülkede bir çok resmi dil konuşuluyormuş ve ülkeler özerkliklere ayrılıyormuş”falan filan.

O konuşulan ülke isviçre’dir. Hitler faşizmi bile girememiştir oraya, Hitleri kullanıp savaştıranların sermayesi altınları yüklüdür. Dünyanın tepesindekilerin isviçre’ye tanıdığı dokunulmazlığı vardır. Hitleri savaşa hazırlayanların savaştıranların servetleri gizlidir isviçre’de. Avrupa’yı buraya getirin de burayı hep birlikte ateşe verelim. Onlar papazlarını kiliseye kapatalı 300 yıl oldu sen hala imamlarınla tarikatlarınla yönetiliyorsun. Almanya’da Fransa’da farklılıklar olsa bile tüm eyaletler aynı çağdaş norm evrensel insan hak ve adaletinin esaslarına göre yönetilir dinsel geleneksel töresel esaslara göre değil. Dünyada bugün etnik kökenlere göre özerklik istemek ilkel çağdışı yüz kızartıcı bir suçtur. Avrupa’da dil ayrımları özerklikler,bölgelere göredir etnik kökenlere göre hiç değil. Senin barış isteyen savaşanların hala dini yobazların peşinden gidip onları referans alıyor. Senin henüz kültürel yönünden gelişimini tamamlayamamış kutsal diye deve sidiği içenlerin var olduğu bu coğrafyada ayrılıkları inşaa etmeye kalkarsan bunun sonu kan olur, Savaş olur, Facia trajedi olur, Birilerinin ekmeğine de yağ olur.

Şunu diyebilirler efendim yıllardır bu doğu halkına yapılan bunca zulme baskıya seyircimi kalınacak bu halk ezilmiştir. Evet ezilmiştir. Özellikle dil konusunda hatalı uygulamalar olmuştur, İnkar edilemez. Ancak ezilen ne ırk ne milliyetler, ne de etnik kökendir, Ezilen her şekilde sadece “insan”dır. İnsanlar seni Kürtsün diye ezmedi Ezilmekten bu ülkenin her bireyi nasibini aldı. Senden başka kimsenin aklına lazım Çerkezim diye ezildim demek gelmedi. Kimse seni kürtsün diye de ezmedi. Kürtüm diyen sensin. Ne yapsınlar senin kürtlüğünü?

Yenir mi içilir mi bankaya yatırılır mı.? Ama senin cehaletin feodal yapını, Kışkırtılmışlığını, Kürtçülüğünü Öldürülüşünü Akıtılan kanını Konjüktürel güçler, Petrol baronları, Uyuşturucu baronları, Sigara kaçakcıları, insan kaçakcıları, Yerler içerler paraya çevirirler Bankaya yatırırlar Sana ve ülkene Sahip olup seni köle yaparlar. Düşün bakalım seni Türkiye Cumhuriyeti hiç bir zaman Kürtsün diye ezdi mi? Ama Tayibistan Cumhuriyeti artık bundan sonra aynı dinden mezhepten olmadığın sürece ezebilir. Önce sen ezdin kendi kendini Sen ezdirdin kendi kendini Başta abin baban ezdi Törelerin aşiret sistemin ezdi Meclise on binlerce toplu oyla gönderdiğin aşiret ağalarından milletvekillerin ezdi. Senin aydınlanmamış çağdaş eğitimden yoksunluğun ezdi. Sen hala okul yakmaya öğretmen katletmeye devam ediyorsun.

Ne zaman bu ülkede kürtler için ayrı kanunlar çıktı. Kürtler için TCK ayrımıydı?Sendikal haklar ayrımıydı Asgari ücret ayrımıydı Emeklilik yasaları ayrımıydı Ayrı kategori vergi mi alındı Üretici taban fiatları ayrımıydı. Uygulamalarda bir çok hata yanlışlar oldu diyelim bunun suçu ve eksikliği hepimizin birlikte değil midir Hepimiz birlikte el ele vererek aşmamız gerekmez miydi.? Bu ülkede mendereslerin inönü’nün Demirel’in en yakınında ki sağ kolları bakanlar hep kürtlerden olmadı mı? Asil olan insan ise Asil olan çıplak insanın onuru ve özgürlügü ise Kendinden başlamalısın mücadelene Özgür,onurlu ezilmeden barış içinde yaşamak savaşmakla elde edilmez Özgürlüğü ve Ezilmemeyi öğrenmekle olur. Nerde ezilen bir ırk millet mezhep varsa, ondan olmak çözüm değildir, İnsan’ı bunların arasından çırılçıplak çekip alıp kurtarmaktır çözüm, Mücadeleni evrensel insanın hak ve özgürlüklerine sahip çıkma stratejisiyle insanca vereceksin. ırkçılığa ve faşizme karşıyım diyerek ırkçılık yapıp kendin faşizm olmayacaksın. Hele hele bölgede emperyalizmin konjüktürel kirli kanlı pis hesaplarının içinde hiç olmayacaksın. insan hakları evrensel bildirgesinde insanın hak ve özgürlükleri bellidir. Bunların dışına çıktığında senin insanlığını senden koparırlar. Sen elli defa solcuyum faşizme ırkçılığa karşıyım de ben 40 yıllık süreçte icrata blançoya bakarım ve tartışmasız durum tespiti yaparım. Şimdi bakalım bu insanların dillerinden başka kimliği, kültürü mü kalmış. Önce Türklerden başlayalım, Ne imiş Türklüğün kimliği kültürü bilen var mı? Kalmış mı hiç eskilerden.?

Türklük kendi gibi düşünüp inanmayanları Türk’üm milliyetçiyim diyerek kurt işareti yapıp arapça tekbir sesleriyle Türk kültüründen son kalan Alevileri yakmak mıdır? Türklük senin gibi ibadet etmeyenleri kapılarına işaret koyup çoluk çocuk demeden katletmek midir? Türklük ülkesinin bağımsızlığını isteyen onurunu düşünen Devrimci gençlere CIA ile işbirliği yapıp ABD de eğitim görüp hain diye tetik çekmek midir?
Türklük bir torba kömüre, çocuğunun iş bulma vaadine özgür iradeni satmak mıdır? Türklük kendi vatandaşını işkencelerden geçirmek midir? Peki kürtlük nedir. Neyi kalmış eskilerden mazda’dan Zerdüşt den. Kürtlük kendinden olmayan, Otobüste yanına oturduğun, Okulda aynı sırayı, Fabrikada aynı vardiyayı, Lokanta aynı masayı paylaştığın, Dolmuşta şu parayı uzatır mısın dediğin, Atölyede kerpeteni istediğin, Enişten olmuş, kayının olmuş, Kürt olmayan adına Türk denilen diğer tüm insanları düşman görmek midir. Otobüste çarşıda bombalarla masum sivil insanları katletmek midir? Nedir kürtlüğün kültürü? Töre cinayetleri midir, Kan davası mıdır? Aşiret hukuku mu dur, Tarikatçılık mıdır, Başlık parası mıdır, Şeyh molla icazeti midir? Çocuk evlilikler midir. Said’i Nursi midir 150 yıldır bunları bu feodalizmi gericiliği yobazlığı korumak adına her türlü aydınlıkçılığa yeniliğe, karşı çıkıp kendi cahil halkının kıyımına sebeb olan gerici feodal yobaz unsur Seyit Rıza’ları Şeyh Sait’leri kutsamak mıdır.? Cumhuriyet’e modern demokratik topluma çağdaşlaşmaya karanlıktan aydınlanmaya karşı isyan etmek midir.?

Bunlar size Ahura Mazda dan mı kaldı.? “500 yıldır islam etkinleşeli karanlıkta herkes arap olmuş Ama kimse farketmiyor.” Yorgan gitmiş kavga sürüyor. Efendim uluslar kendi kaderini kendi tayin edermis, Ne ulusu bu ? Kürt ulusumu ? Türkiye ulusu mu? Bir ülkede tek bir ulus olmaz mı? Sol ve solculuk birleşen birleştiren değil midir? Hani ırkçı değildiniz, Hani enternasyoneldiniz


Yine de tamam.

Kendi kaderini kendi tayin etsin iyi, Etsin de, ne için, Sermayenin planları dahilinde petrol bekçiliği için mi,? Hakça eşit adil çağdaş sosyalist bir düzen için mi? Bunun fizibilitesi var mı? Programın var mı? Sen önce cehaletin Kör kuyusunda hançerini saplamadan diğerine.
Öldürmeden yaşatmayı, Yakmadan yanmasını, Yanıp aydınlanmayı, aydınlatmayı, Su karanlığı geldiği yere gömmesini öğren. Cehaleti yen. Bireyi yücelt. İnsanı donat. İşte o zaman, Ne Kürt kalır ne Türk. Ne Çerkez ne Laz. Sevgi kazanır, Emek kazanır Barış kazanır.
Ülke kazanır. Halk kazanır, ve insan ortaya çıkar
İnsan kazanır.